بازدید مدیرعامل شـستان از ساختمان ستارخان

بازدید مدیرعامل شـستان از ساختمان ستارخان

دکتر تولایی مدیرعامل شـستان در تاریخ 1397/02/10 به بازدید از ساختمان ستارخان که شرکت های سرمایه‌گذاری تامین مهرگان پارس و سمت و سوی توسعه ایرانیان در آن مستقر هستند، پرداختند.

بازدید مدیرعامل شـستان از ساختمان ستارخان