پروژه شهرک پتروشیمی مکران

طرح عظیم شهرک پتروشیمی مکران در ساختگاهی به مساحت بیش از 1200 هکتار با طول تقریبی 4.4 و عرض 2.5کیلومتر در منطقه آزاد چابهار درحال اجرا می‌باشد. موقعیت استراتژیک این منطقه و نزدیکی به بازارهای مصرف بزرگ دنیا از طریق اتصال به آب­های آزاد و توجیهات اقتصادی ناشی از آن اهمیت این پروژه را بیش از پیش محسوس می‌نماید.

این مجتمع مشتمل بر واحدهای اوره آمونیاک، متانول، متانول آمونیاک، انواع پلی‌اتیلن، الفین، آروماتیک، MEG، MTP و کریستال ملامین با ظرفیت تولیدی بالغ بر 26 میلیون تن در سال می‌باشد. خوراک مجتمع گازطبیعی و اتان است. گازطبیعی مورد نیاز به میزان 57 میلیون مترمکعب در روز از طریق خط ‌لوله هفتم سراسری تغذیه خواهد شد و گاز اتان هم بوسیله خط لوله از مسیر عسلویه به چابهار به طول 1060کیلومتر تامین خواهد شد.

فاز یک پروژه براساس مجوز 30میلیون مترمکعب گاز متان و دریافت مجوزهای زیست محیطی جهت 6واحد فرآیندی و یک واحد یوتیلیتی در قالب 5 واحدGTO و یک واحد اوره برنامه‌ریزی شده است.