تسهیل شرایط سرمایه گذاری و ارائه مشوق های جدید می تواند منجر به ورود منابع مالی جدید داخلی و خارجی به صنعت پتروشیمی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار نیپنا با بیان این که ظرفیت جذب سرمایه خارجی در کشور باید افزایش یابد، اظهارکرد: زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دربخش های مختلف صنعت پتروشیمی ایران وجود دارد.
احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره تاثیر تحریم‌ها برروند جذب سرمایه ‌گذاری خارجی افزود: بی‌تردید تحریم‌ های بین‌المللی بیشترین تاثیر  را بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی می‌گذارد، اما خوشبختانه بعد از برجام شرایط بهتر شده است و هرچند که اکنون نیز چالش هایی وجود دارد اما پتروشیمی ایران همچنان برای شرکت های خارجی فرصتی ارزشمند برای سرمایه گذاری به شمار می رود.
پورفلاح تصریح کرد: سرمایه‌گذاری درکشورهایی همانند ایران که به نسبت بسیاری از کشورها به‌ ویژه درخاورمیانه امنیت بیشتری دارند، جذاب بوده، از این رو ما باید به این مهم توجه و از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنیم. 
این فعال بخش خصوصی عنوان کرد: جمعیت ۸۰ میلیونی با نسل جوان، تحصیلکرده، نیروی کار ارزان و امکان دسترسی به بازار چند صد میلیونی پیرامون، زمینه را برای جذب سرمایه بیشتر ایجاد می‌کند. 
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ظرفیت جذب سرمایه خارجی ما به دلایل مختلف بیش ازاینهاست، افزود: در بخش ‌های مختلف از جمله پتروشیمی امکان بیشتری برای سرمایه‌گذاری داریم.

افزودن دیدگاه جدید