شرکت سرمایه‌گذاری سـاتـا "شـستان" در سال 1386  به منظور به‌کارگیری سرمایه­ های سازمانی و با هدف ارتقای توان مالی ذینفعان تشکیل گردید و در تاریخ 11 تیر ماه سال 1387 به ثبت رسید.

مأموریت اصلی شـستان ایجاد بالاترین ارزش و سود برای تامین منافع ذی‌نفعان از طریق سرمایه­ گذاری، ایجاد و توسعه کسب و کار­های سودمند با استفاده از توان، دانش سازماني و فراسازماني و فناوری ­های روز است تا با استفاده از فرص ­های اقتصادی موجود و با حضور در بازارهای داخلی و خارجی بتواند از طریق ایجاد یا توسعه کسب و کار با تکیه بر دانش و خلاقیت، تولید ثروت نموده و توان اقتصادی مجموعه را در سطوح ملی و بین‌المللی افزایش دهد.

برنامه‌های شستان

  •     مطالعات و بررسی ­های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در طرح­ های اقتصادی سودآور.
  •     مشارکت، خرید، فروش، ایجاد ویا توسعه شرکت­ های ذیربط درجهت فعالیت ­های موثر اقتصادی.
  •     استفاده از منابع مالی بانک­ ها و موسسات مالی داخلی و خارجی در جهت سرمایه‌گذاری­ های سودآور.
  •     مدیریت بر سهام مجموعه.
  •     مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری ملی و بین‌المللی سودآور.
  •     جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی.
  •     به‌گارگیری سرمایه‌های ذینفعان در طرح‌های اقتصادی سودآور.
  •     آینده پژوهی بازار سرمایه.